690.000đ – Tặng khi mua cloud

990.000đ – Tặng khi mua cloud

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA LẺ

  GỬI THÔNG TIN TƯ VẤN
  Dịch vụ tư vấn

  GÓI LƯU TRỮ CHO CAMERA

  12.000đ/tháng/thiết bị

  Liên hệ tư vấn

  20.000đ/tháng/thiết bị

  Liên hệ tư vấn

  40.000đ/tháng/thiết bị

  Liên hệ tư vấn

  99.000đ/tháng/thiết bị

  Liên hệ tư vấn