75.000đ/tháng

Miễn phí gói cước data 4G Viettel khi xem trên di động

Ưu đái với khách hàng sử dụng FTTH Viettel

75.000đ/tháng

Miễn phí gói cước data 4G Viettel khi xem trên di động

Ưu đái với khách hàng sử dụng FTTH Viettel

Đăng ký tư vấn ngay